PHONG TRÀO THỂ THAO CHO SINH VIÊN

GIẢI CẦU LÔNG HỌC SINH - SINH VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRANH CÚP BÁO TUỔI TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ IX NĂM
giải cầu lông học sinh – sinh viên thành phố Hà Nội tranh cúp báo Tuổi Trẻ Thủ đô lần thứ IX năm 2022
 
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ SINH VIÊN TOÁN QUỐC - SV CHAMPIONS LEAGUE NĂM 2022
Giải vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc – SV Champions League năm 2022