TIN TỨC

LỄ KỶ NIỆM NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM 27/3/2024
BỘ MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI CHÀO MỪNG NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM 27/3/2024
 
HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
Hội thảo khoa học cấp Trường “Công tác giáo dục thể chất Trường Đại học Luật Hà Nội trong giai đoạn hiện nay”
 
NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM 27/3
ngày thể thao việt nam