TIN TỨC

HỘI THẢO KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG
Hội thảo khoa học cấp Trường “Công tác giáo dục thể chất Trường Đại học Luật Hà Nội trong giai đoạn hiện nay”
 
Khánh thành Student Canteen HLU và HLU gym and yoga centre
Khánh thành Student Canteen HLU và HLU gym and yoga centre
 
NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM 27/3
ngày thể thao việt nam