Nghiệm thu Đề tài Khoa học

Đăng vào 01/07/2020 00:00

14h ngày 30/6/2020  Tại phòng họp A207 Thạc sĩ Nguyễn Thị Biên bảo vệ thành công đề tài " Đánh giá hiệu quả chương trình giáo dục thể chất cho sinh viên sức khỏe yếu của trường Đại học Luật Hà Nội". Đề tài được nghiệm thu với kết quả XUẤT SẮC. Hội đồng đánh giá đây là một đề tài vừa mang tính lý thuyết vừa mang tính thực tiễn cao. 

Điều này đã khiến các thành viên của nhóm Đề tài có thêm rất nhiều động lực tiếp tục nghiên cứu khoa học để có những sản phẩm khoa học có chất lượng cao trong tương lai.