HỆ ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌC TẬP KỲ II NĂM HỌC 2023-2024
THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌC TẬP MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN CHÍNH QUY HỆ CLC & HỆ ĐẠI TRÀ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2023-2024