TẬP BÀI GIẢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Đăng vào 14/05/2021 13:33

Tập bài giảng Giáo dục thể chất là công trình nghiên cứu khoa học của toàn bộ các thầy cô trong Bm Giáo dục thể chất trường Đại học Luật Hà Nội - Nội dung tập bài giảng gồm 2 phần ( 11 chương) được sắp xếp đan xen giữa phần lí luận giáo dục thể chất với phần kỹ thuật một số môn thể thao -  xoay quanh các môn học mà sinh viên trường đại học Luật Hà Nội đang được học. 

Hi vọng tập bài giảng góp phần giúp sinh viên hiểu sâu hơn về môn học mình lựa chọn.

Sách hiện có tại thư viện - Trường Đại học Luật Hà 

Tóm tắt phụ lục