TẬP BÀI GIẢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Đăng vào 14/05/2021 13:33

Sau một thời gian khá là dài công trình khoa học của các thầy cô Bm Giáo dục thể chất đã được in thành sách. Gửi các em sinh viên trường Đại học Luật và các độc giả quan tâm.

Sách hiện có tại thư viện trường Đại học Luật Hà Nội.