PHONG TRÀO THỂ THAO

GIẢI BÓNG CHUYỀN SINH VIÊN NĂM 2024
Giải Bóng chuyền sinh viên Khóa 48 Trường Đại học Luật Hà Nội để lại nhiều cảm xúc
 
GIẢI BÓNG RỔ 3x3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI NĂM 2023
Giải bóng rổ 3x3 Trường Đại học Luật Hà Nội
 
GIẢI CẦU LÔNG CBVC, SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2023
Giải cầu lông CBVC, Sinh viên các Trường Đại học, học viện và cao đẳng khu vực Hà Nội năm 2023
 
GIẢI CẦU LÔNG HỌC SINH - SINH VIÊN THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRANH CÚP BÁO TUỔI TRẺ THỦ ĐÔ LẦN THỨ IX NĂM
giải cầu lông học sinh – sinh viên thành phố Hà Nội tranh cúp báo Tuổi Trẻ Thủ đô lần thứ IX năm 2022
 
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ SINH VIÊN TOÁN QUỐC - SV CHAMPIONS LEAGUE NĂM 2022
Giải vô địch bóng đá sinh viên toàn quốc – SV Champions League năm 2022
 
GIẢI QUẦN VỢT CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, HỌC VIỆN VÀ CAO ĐẲNG KHU VỰC HÀ NỘI NĂM 2022
Giải quần vợt cán bộ, viên chức các Trường Đại học, Học viện và Cao đẳng khu vực Hà Nội