KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2021

Đăng vào 29/04/2021 00:00

Ngày 19 tháng 4 năm 2021  Phó hiệu trưởng Vũ Thị Lan Anh ký quyết định phê duyệt kế hoạch công tác năm 2021 của bộ môn Giáo dục thể chất .( Quyết định số: 1176/QĐ-ĐHLHN)

Chi tiết xem tại đây