QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Đăng vào 11/05/2021 00:00

Bộ môn Giáo dục Thể chất tiền thân là Phòng Thể dục – Quân sự được hình thành từ ngay những ngày đầu tiên thành lập trường Đại học Pháp Lý Hà Nội( 1979) nay là trường Đại học Luât Hà Nội. Phòng Thể dục – Quân sự bao gồm nhiều đơn vị sinh hoạt chung, sau một thời gian do đặc thù môn học được tách ra thành một đơn vị độc lập mang tên Bộ môn Thể dục – Quân sự.

Từ khi thành lập, Trường giao nhiệm vụ cho Bộ môn giảng dạy 2 môn học Thể dục (Giáo dục thể chất) và Quân sự (Giáo dục Quốc phòng – An ninh) theo đúng chương trình quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo cho đối tượng là sinh viên đào tạo hệ chính quy và làm các công tác phong trào thể thao của trường.

Từ tháng 07 năm 1997 việc giảng dạy môn Quân sự được chuyển cho Trung tâm giáo dục Quốc phòng đảm nhận. Vì vây, lúc này chỉ thực hiện nhiệm vụ giảng dạy môn Giáo dục Thể chất. Tên Bộ môn vẫn được giữ nguyên là Bộ môn Thể dục – Quân sự.

Đến tháng 03 năm 2009 theo quyết định số 517QĐ – TCCB ngày 09 tháng 03 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội, Bộ môn đổi tên thành Bộ môn Giáo dục Thể chất.

Bộ môn có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu về định hướng, tổ chức, quản lý và tiến hành công tác giảng dạy môn Giáo dục Thể chất theo nội dung chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo và điều kiện cụ thể của Nhà trường.

Ngoài ra, chức năng của Bộ môn còn được cụ thể hóa thành nhiệm vụ năm học, được phổ biến triển khai rộng tới từng giảng viên trong Bộ môn. Qua các kỳ đại hội của CBCC, các cuộc họp từng năm, Bộ môn đều tổng kết, đánh giá, xem xét việc thực hiện mục tiêu đã đề ra của các giảng viên. Trên cơ sở đó, Bộ môn xây dựng phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo dựa trên các quyết định của Bộ, định hướng chiến lược phát triển của Trường và dựa vào khả năng, nguồn lực thực tế của Bộ môn.

Mục đích của Giáo dục Thể chất là rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực, làm cho tinh thần được thoải mái trong học tập và nghiên cứu nói riêng và trong đời sống sinh hoạt nói chung. Trên cơ sở đó, hiện nay Bộ môn đang nghiên cứu hướng đổi mới chương trình cụ thể phù hợp với điều kiện thực tiễn của Trường, làm cho sinh viên cảm thấy thực sự hứng thú khi học môn Giáo dục Thể chất. 

Thành viên Bộ môn giáo dục thể chất:

1. GV. Đoàn Trung - Nguyên trưởng Bộ môn GDTC

2. GV. Nguyễn Thị Thanh - Nguyên giảng viên Bộ môn GDTC

3. GV. Lưu Thị Nhân - Nguyên giảng viên Bộ môn GDTC

4. GV. Phạm Thị Loan - Nguyên giảng viên Bộ môn GDTC

5. GV. Ngô Khánh Thế - Nguyên Trưởng  Bộ môn GDTC

6. TS. GVC. Đỗ Thị Tươi - Trưởng Bộ môn GDTC

7. ThS. Nguyễn Hải Tùng - Phó Trưởng Bộ môn

8. ThS. Nguyễn Thị Biên - Giảng viên Bộ môn

9. ThS. Nguyễn Trọng Quang - Giảng viên Bộ môn

10. ThS. Phạm Ngọc Bách - Giảng viên Bộ môn

11. ThS. Nguyễn Sơn Tùng - Giảng viên Bộ môn

12. ThS. Đặng Ngọc Long - Giảng viên Bộ môn

13. ThS. Vũ Xuân Thuấn - Giảng viên Bộ môn

14. ThS. Ngô Thị Thu - Giảng viên Bộ môn