LIÊN HỆ

Đăng vào 22/04/2017 13:03

1. Địa chỉ:

- Tại trường:  Phòng 103 nhà K5 trường Đại học Luật Hà Nội - 87 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa Hà Nội

2. Mail: bmgiaoducthechathlu@gmail.com

3. Cổng thông tin: http://gdtc.hlu.edu.vn/

4. Điện thoại liên hệ

- Trưởng bộ môn: 0987525217

- Phó trưởng bộ môn: 0912085095